جمعه 3 مرداد‌ماه سال 1393واسعُ الرَحمه، حسینی(ع) بود که در قتلگاه

دشمنش هم از کنارش دست خالی برنگشت...