سه‌شنبه 21 مرداد‌ماه سال 1393

به پای خویش بیا تا از این جهان برویم...


به اذنِ درد... کسی گفت: بی امان برویم


بدونِ مقصدِ معلوم و بی نشان برویم


 

از این تعفنِ من... تو... شما... عبور کنیم


به قیدِ دود و دَمی با هوازیان برویم


 

رها شویم و از این زمینِ حیرانی


به ناکجای ترین جایِ آسمان برویم


 

چه دیده ای مگر از روزهای تکراری؟


بیا زِ واقعیت ها به داستان برویم


 

جهان مصیبتِ تکرارِ تلخِ آدم هاست


به پای خویش بیا تا از این جهان برویم...