سه‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1393

شطح ِ یازدهم


ای خدا سیگار را از ما نگیر

چایی و اشعار را از ما نگیر

 

خود که می دانی دوای درد چیست؟

گریه های زار را از ما نگیر

 

آبرو داریم پیشِ تو... بس است

یا اولی الابصار را از ما نگیر

 

با دو جرعه عشق دل خوش کرده ایم

پس خیالِ یار را از ما نگیر

 

مرگِ ما را زودتر تقدیر کن

آرزوی دار را از ما نگیر

 

جای ما روی زمین تنگ است... تنگ

گنبدِ دوّار را از ما نگیر

 

هر چه را از ما گرفتی لا اقل

این دلِ بیمار را از ما نگیر

 

روضه ی حرّ و سعیدم را بخوان

روضهٌ الاَحرار را از ما نگیر