X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 11 شهریور‌ماه سال 1393

شطح ِ چهاردهم


دردِ دلِ دیوانه ام را او نمی فهمد

هر بار جوری گفتم اما او نمی فهمد


بهتر که از دیوانگی ها دست بر دارم

وقتی که حتا با غزل ها او نمی فهمد


گفتی چرا تنها؟ چرا اینقدر سرگردان؟

گفتم ندارم چاره ای تا او نمی فهمد


{هرکس به خود مشغول باشد.} طرحِ او این است

معلوم شد حتا خدا را او نمی فهمد


از تجربیّاتم بگویم بعدِ چندین سال:

«مجنون هم آخر عشق را با او نمی فهمد»


سوء تفاهم ها فقط یک چیز کم دارند

آن را که من فهمیدم اما او نمی فهمد