پنج‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1393

شطح ِ شانزدهم


کسی نگاهِ جدیدی به ما نخواهد داد

به دردمندیِ ما هم دوا نخواهد داد


میانِ این همه زیبای رویِ مکر آیین

کسی به شاعرِ دیوانه پا نخواهد داد


ز خود بریدنِ من دردِ سر برایم داشت

به خود بریده کسی بوسه را نخواهد داد


خیالِ تختِ رقیبم تمامِ بختم بود!

که آن قریبه نخی آشِنا نخواهد داد


مکان نمانده برای زمانِ تنهایی

کسی به آدمِ آواره جا نخواهد داد


کسی... کسی... چه کسی بهتر از تو را دارم؟

کسی به غیرِ تو ما را بها نخواهد داد


چقدر زُل زده ام در نگاهِ آیینه

چقدر جرعه ی قالو بلا نخواهد داد؟


عبور می کنم از شعر و چایی و سیگار

پیاله می دهدم دست یا نخواهد داد


غزل عصاره ی تاریخِ رنجِ شاعرهاست

برو مخاطبِ عاقل... شفا نخواهد داد


برو که حیرتِ ما ریشه در ازل دارد

دلم بشارتِ " بامن بیا" نخواهد داد


اگر که درد نداری به فکرِ درمان باش

وگرنه تذکره ی کربلا نخواهد داد...