دوشنبه 24 مهر‌ماه سال 1396


روزی قرار بود که دیوانگی کنیم

امروز از قضا همگی پاک عاقلیم...