X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391


جز وصل چشم او هدف دیگری نبود

از ما خراب و خسته و عاشق تری نبود


سر را به راه تیغ دو ابروش داده ایم

آخر برای مرگ ره بهتری نبود


زان پس که سوختیم به سلک طریقتش

فانی شدیم در وی و خاکستری نبود

دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391

بگذار تا تمام شود راه چاره ها

من باشم و تو باشی و تنها ستاره ها

دیگر مگو دوباره ای از عشق بازیت

مُردم از این رها شدنِ با دوباره ها

دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391

راحت ترم ازاینکه تو از ما رها شوی

دستی به قاب قوس بگیری و وا شوی

من در همین زمین به خدا فکر می کنم

عرش خدا برای تو کز ما جدا شوی

<<      1      ...      55      56      57      58      59