شناسنامه مصطفی عمانیان
 
نام مصطفی عمانیان
تماس با من
جنسیت مرد
سن 33
درباره من

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات چرت و پرت در مدرسه ی چرند و پرند  
شغل بر سر ِ کوی وصالش سر ِ کاریم هنوز!  
سرگرمی ها قال و مقال ِ عالمی می کشم از برای او...  
علاقه مندی ها به دستِ خویش بُریدم رگِ تعلّق را...